Strategie

De veranderingen binnen IT gaan snel, de opkomst van cloud computing heeft een ander speelveld gecreëerd.

Techdocs kan ondersteunen bij het opstellen van een strategische IT visie
(Roadmap). Waarbij vanuit de organisatie wordt gekeken naar de gewenste IT behoefte.


Vanuit de strategische roadmap kan de IT architectuur vorm worden gegeven per deelgebied om te komen tot een samenhangende IT infrastructuur.

De aanpak is pragmatisch;

  • Via een quickscan wordt een eerste beeld gevormd van de huidige IT infrastructuur.
  • Externe (IT) ontwikkelingen & trends voor de betreffende bedrijfstak worden in kaart gebracht.
  • De toekomst visie van de klant wordt geïnventariseerd (bedrijfsstrategie).
  • Er worden IT uitgangspunten opgesteld (kaders)
  • De gewenste IT architectuur wordt beschreven per onderdeel.
  • Er wordt een prioriteiten matrix en transitie pad uitgewerkt per onderdeel.

De uitwerking is gefaseerd, klant bepaalt hoever de detailering gaat of dat bepaalde deelgebieden onder eigen regie verder worden uitgewerkt. Techdocs wordt graag per fase uitgedaagd om de toegevoegde waarde aan te tonen!

Naast eigen expertise kan Techdocs ook steunen op een breed netwerk van experts per deelgebied.