Strategie

De veranderingen binnen IT gaan snel, de opkomst van cloud computing heeft een ander speelveld gecreëerd.

Techdocs kan ondersteunen bij het opstellen van een IT roadmap. Waarbij vanuit de business vraag wordt gekeken naar gewenste IT behoefte.
Vanuit de IT roadmap kan de IT architectuur vorm worden gegeven per kavel om te komen tot een samenhangend IT ecosysteem.

De aanpak is pragmatisch;

  • Via een quickscan wordt een eerste beeld gevormd van de huidige IT infrastructuur.
  • Externe (IT) ontwikkelingen & trends voor de betreffende bedrijfstak worden in kaart gebracht.
  • De toekomst visie van de klant wordt geïnventariseerd (business focus).
  • Er worden ICT uitgangspunten opgesteld (kaders)
  • De gewenste ICT architectuur wordt beschreven per kavel.
  • Er wordt een prioriteiten matrix en transitie pad uitgewerkt per kavel.

De uitwerking is gefaseerd, klant bepaalt hoever de detailering gaat of dat bepaalde kavels onder eigen regie verder worden uitgewerkt. Techdocs wordt graag per fase uitgedaagd om de toegevoegde waarde aan te tonen!

Naast eigen expertise kan Techdocs ook steunen op een breed netwerk van experts per deelgebied.