Sigurd Felix

“Corné heeft veel kennis van Telecom en Outsourcing. Hij heeft voor CROP een belangrijke adviserende rol gespeeld.  Buiten zijn deskundigheid is zijn gestructureerde manier van werken met gespreksverslagen en requirement documenten heel waardevol gebleken om projecten succesvol af te ronden”