Projectmanagement

Het vakgebied IT projectmanagement is de afgelopen jaren behoorlijk veel veranderd. Door snel wisselende marktomstandigheden wordt verwacht dat organisaties flexibel ofwel ‘agile’ kunnen opereren in lopende projecten.

Techdocs gelooft in mix van meerder project methodieken, waarbij zowel de klassieke waterval methode wordt gecombineerd met SCRUM of DevOps.

Echter ongeacht de gekozen aanpak, zullen de volgende onderwerpen deel uitmaken van het totale projectplan.

  • Visie / implementatie plan
  • Stakeholder management
  • Communicatie op verschillende lagen binnen organisatie
  • Cost management (scope/resource/time)
  • Risk management (risico classificatie/ mitigatie planning)
  • Team management (kracht van samenspel projectteam)
  • User adoptie plan (nadruk op eindgebruiker).
  • Service management (project handover naar service organisatie)