Projectmanagement

Het vakgebied IT projectmanagement is de afgelopen jaren behoorlijk veel veranderd. Door snel wisselende marktomstandigheden wordt verwacht dat organisaties flexibel (Agile) kunnen opereren tijdens lopende projecten.

Techdocs gelooft in mix van meerder project methodieken, waarbij zowel de klassieke waterval methode wordt gecombineerd met Agile / Scrum / DevOps aanpak. Zodat naast de flexibele sprint oplossing op operationeel niveau, op management niveau de juiste forecast / kostenbewaking kan worden weggelegd middels meer traditionele (resource) projectplanning.

De volgende onderwerpen maken deel uit van het totale projectplan.

  • Visie / implementatie plan
  • Stakeholder management
  • Communicatie op verschillende lagen binnen organisatie
  • Cost management (scope/resource/time)
  • Risk management (risico classificatie/ mitigatie planning)
  • Team management (kracht van samenspel projectteam)
  • User adoptie plan (nadruk op eindgebruiker).
  • Service management (project handover naar service organisatie)