Marktconsultatie voor RFI traject

Veel inkooptrajecten worden standaard geleid door de inzet van een twee fasen aanpak:

  • Request for Information (RFI)  – Informatie verzoek
  • Request for Proposal (RFP)  – Offerte aanvraag

Op zich werkt dit proces prima, op basis van de klantvraag kan de consultant een RFI uitvraag formuleren en kan de juiste informatie worden opgehaald uit de markt voor het opstellen van de gewenste RFP (Offerte) uitvraag.

Echter kan het RFI proces nog efficiënter worden ingezet, door niet een ‘gesloten’ vraag voor te leggen, maar enkele leveranciers hun visie te laten geven op marktontwikkelingen en mogelijke implementatie modellen voor de betreffende klant case vóór de start van het RFI traject.

Wat hierbij vooral verandert is de “focus”;  klant vraagt niet alleen, maar geeft de leveranciers ook de “ruimte” om uit te leggen wat zij kunnen aanbieden betreft product / type dienstverlening voor een bepaalde case. Hierdoor krijgt de leverancier de ruimte om vanuit zijn praktijk ervaring (best practices) en dienstencatalogus aan te bieden!

Binnen de overheid (openbare) aanbestedingen is deze trend al geland onder de term “marktconsultatie”, hierdoor kan de haalbaarheid van een case vooraf veel beter worden geborgd!

Bij veel klanten is de RFI uitvraag al redelijk “afgekaderd”, voordat deze de markt opgaat, probeer de leveranciers eens wat meer ruimte te bieden in het volgende RFI proces, dit kan vooraf via 1-op-1 sessies of door een aantal open vragen voor te leggen aan geselecteerde groep kandidaat aanbieders.

Succes!