7 tips voor een succesvolle cloud migratie

De wereld digitaliseert richting de cloud. De verwachting van Gartner is dat 90% van alle ondernemingen in 2020 een vorm van cloud architectuur heeft omarmd!

NIST cloud service model

Het amerikaans National Institute of Standards (NIST) heeft de cloud verdeeld op basis 4 service modellen.  Gebaseerd op verantwoordelijkheid  klant (user) en leverancier (cloud provider).

  • IaaS = Infrastructure as a Service
  • PaaS = Platform as a Service
  • SaaS = Software as a Service

TIP 1: Inventarisatie huidige infrastructuur

Inventariseer de huidige IT infrastructuur. Leg de afhankelijkheden vast tussen alle resources: servers, netwerken, applicaties en data-verwerking, inclusief het toegepaste securitymodel. Voordat je start met een cloud migratie, dien je een helder beeld te hebben van de bestaande omgeving ivm impact analyse voor de migratie planning.

TIP 2:  Opstellen applicatie migratie matrix 

Classifieer elke applicatie in principe is dit terug te brengen naar het 5 R-model wat door Gartner is beschreven.  

1. Rehost
Een applicatie migreert zonder aanpassingen naar een cloud IaaS servicemodel.  Cloud provider wordt ingezet voor server/storage/network resources. 

2. Refactor
Applicatie wordt “cloud vriendelijk” gemaakt door beperkte aanpassingen. Denk aan inzet van database services (PaaS) ipv standaard SQL server. Bij een ‘refactor’ traject wordt cloud services geïntegreerd in de klassieke applicatie opzet. 

3. Revise
Applicatie heeft meer aanpassingen nodig dan in de bovengenoemde ‘refactor’ fase,  applicatie vereist beperkt (her)design!

4. Rebuild
Rebuid is de meest ingrijpende migratie strategie.  Applicaties wordt volledig opnieuwd gebouwd voor optimale inzet in een cloud model.  Denk aan serverless computing, software container architectuur.

5. Replace
Bestaande applicatie worden vervangen door SaaS/Cloud applicatie op basis van opgestelde cloud architectuur richtlijnen binnen de organisatie (technische kaders opstellen).

Voorbeeld applicatie migratie matrix
Zet de migratie optie per applicatie af in een matrix (tijdslijn), welke applicatie of gerelateerde applicaties gaan als eerst richting de cloud? Welke applicaties gaan we op IAAS hosten (rehost), vervangen (replace) of volledig opniew bouwen (rebuild)?

“Serverless will be the new cloud application future”

Streef als doel na om alle applicaties op het IaaS platform op termijn uit te faseren of te vervangen door een SaaS of PaaS oplossing.

TIP 4:  Gefaseerde aanpak

“Your move to the cloud should be a walk, not a run”

Ga voor een gefaseerde aanpak in de vorm van een “hybrid cloud” opzet, waarin je als organisatie in eigen tempo op basis van de opgestelde roadmap kunt doorgroeien naar het gewenst cloudmodel.  Hierbij wordt de bestaande ICT infrastructuur (datacenter) gekoppeld aan de public cloud diensten.

TIP 5:  Focus op data management

“Data is the new oil”

Zorg voor goed data management in de cloud, data is een van de belangrijkste assets voor een organisatie!
Bij migratie naar meerdere cloud platformen (oa. SaaS applicaties) zal de opslag van data “versnipperen” de zogenaamde cloud sprawl.

Houd controle op je data, voorzie in een data governance model, inclusief data backup en restore richtlijnen. Borg exit regelingen met je SaaS leveranciers voor solide dataoverdracht. Voorkom platform afhankelijkheid (vendor lock-in).

TIP 6:  Centraliseer Identity and Access Management (IAM)

Centraliseer het IAM model in de cloud, zorg ervoor dat medewerkers eenmalig worden geauthenticeerd op basis van two / Multi-factor authenticatie en mbv Single Sign On (SSO) worden gekoppeld aan het (SaaS/PaaS) applicatie landschap en overige clouddiensten.

TIP 7:  Werk aan een ‘FinOps’  cultuur.

Betrek de finanancieel verantwoordlijke mensen binnen je organisatie zo vroeg mogelijk in het cloud migratie traject. De kosten structuur gaat veranderen, dit vereist nieuwe inzichten zowel aan de kant van Finance (FIN) als IT operations (OPS). De kosten zullen verschuiven van eenmalige investeringen (CAPEX) naar maandelijks terugkerende exploitatie kosten (OPEX).