IT Inkoopmanagement

icon-inkoopVoor het inkoopproces wordt de klant begeleid in de oriëntatie ronde (request for information) en de daadwerkelijke  aanbesteding in de markt zetten (request for proposal). Waarbij een duidelijk programma van eisen is uitgewerkt. Om te komen tot een uniform vergelijk in de uitwerking van de aanbestedingen / offertes  wordt er gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde sjablonen, zodat de aanbestedingen eenvoudig zijn te vergelijken voor de klant, eventueel aangevuld met een vooraf opgestelde wegingsfactor.


Hierbij zal niet alleen worden gestuurd op prijs en kwaliteit maar zal ook worden gekeken naar soft factoren als ‘customer intimacy’.  Bedrijven moeten met elkaar zaken kunnen doen, de culturen moeten passen, zeker op het gebied  van (out)sourcing contracten.  Een relatie alleen sturen op een Service Level Agreement (SLA) werkt niet!Spanningsveld  tussen klant en leverancier
Streven naar gebalanceerde relatie tussen klant en leverancier