IT Projectmanagement

icon-projectmanagementTechdocs ondersteunt bij de uitwerking van de businesscase, het opstellen van een projectplan en het bewaken van de verschillende project fasen. Hierbij wordt PRINCE2 in de basis gehanteerd als projectmethode, maar aangevuld met eigen ervaringen en werkwijzen.

 

Wanneer een project is opgeleverd zal het in service worden genomen door de eigen beheerorganisatie van de klant en/of leverancier. Voor de inrichtingen van de beheerprocessen wordt ITIL best practices ingezet.

Er zal in het gehele proces van project en service management veel aandacht worden besteed aan documentatie en kennisdeling.